Umowa ustna – jak udowodnić swoje racje?

Polski ustawodawca dopuszcza różne formy zawierania umów. Niektóre z nich muszą być zawierane w formie pisemnej,a nawet formie aktu notarialnego.  Nie oznacza to jednak, że umowa zawarta w formie ustnej nie ma żadnej mocy prawnej. Oczywiście, że ma… Jednak w przypadku jakiegokolwiek konfliktu pomiędzy stronami trudniej jest przed sądem udowodnić swoje racje. Ba, czasami jest to wręcz niemożliwe.

Kiedy zawieramy umowy ustne?

Umowy ustne są zawierane powszechnie, każdego dnia. Wystarczy, że kupimy przysłowiowe chleb i mleko. Wszak nikt z nas nie zawiera przy sklepowej kasie pisemnej umowy. Nie musimy nawet wypowiadać żadnego słowa. Wystarczy, że za pomocą czytelnych gestów wyrazimy chęć dokonania zakupu, na przykład weźmiemy chleb z półki, a na sklepowej ladzie położymy pieniądze.

Jak dochodzić swoich praw?

Gdy do rozstrzygnięcia sprawy dochodzi na sali sądowej wtedy słowo staje przeciwko słowu. Dlatego musimy zebrać konkretne dowody, które pozwolą udowodnić naszą rację. Gdy zawieramy ustną umowę warto to zrobić w obecności osób trzecich. W przypadku konfliktu pomiędzy stronami, taka osoba może zostać wezwana na świadka.Równie ważne są wszelkie dokumenty jakie strony wymieniają pomiędzy sobą, faktury, paragony. kosztorysy. Przydatna będzie również korespondencja zarówno wysyłana drogą tradycyjną, jak i e-maile. Im więcej dowodów zgromadzimy, tym większe szanse, że sąd przyzna rację właśnie nam…

Czy nagranie może być dowodem w sprawie?

Oczywiście może być użyte jako dowód pod jednym warunkiem. Nagrywane osoby muszą być świadome, że są nagrywane. W innym przypadku popełnimy przestępstwo. Zasadniczo dowód z takiego nagrania nie powinien być dopuszczony, jednak niektóre sądy dopuszczają wyjątki.

Podsumowując Umowy ustne są zawierane każdego dnia w sprawach czynności dnia codziennego. Jednak, gdy w grę wchodzą poważniejsze czynności warto spisać umowę na papierze. Musimy mieć na uwadze, że dość łatwo możemy udowodnić fakt zawarcia umowy ustnej. O wiele trudniej ustalić szczegółowe warunki tej umowy…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

jeden × 2 =