Europejskie prawo emigracyjne

Podstawą prawną wobec polityki imigracyjnej jest Art. 79 i 80 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Co jest podstawowym celem tejże wspólnoty? Prowadzenie nowoczesnej oraz kompleksowej europejskiej polityki migracyjnej, która jest oparta na solidarności. Ma ona zapewnić wyważone podejście do migracji legalnej oraz nielegalnej.

Unia Europejska ma prawo ustalać warunki wjazdu oraz przebywania obywateli państw trzecich, to jest nienależących do wspólnoty. Oczywiście państwa członkowskie zachowują prawo do określania wielkości napływu na obszary danego kraju osób z państw spoza Unii poszukujących pracy.

Unia ma również możliwość tworzenia zachęt oraz może udzielać wsparcia działaniom podejmowanym przez państwa członkowskie, mające na celu promowanie integracji legalnie przebywających na terytorium państw obywatel nie będących obywatelami krajów należących do Unii Europejskiej. Wspólnota ta jest również zobowiązana do zwalczania migracji nielegalnych. Jej zadaniem jest również jej ograniczanie, miedzy innymi poprzez prowadzenie skutecznej polityki powrotów – oczywiście przy poszanowaniu praw podstawowych.

Ponadto Unia Europejska ma prawo do zawierania umów z państwami trzecimi dotyczącymi readmisji, czyli odsyłaniu nielegalnych migrantów do państwa, z którego przybyli. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy obywatel owego państwa trzeciego nie spełnia warunków wjazdu, obecności bądź pobytu na terenie państwa członkowskiego albo kiedy przestał owe wymagania spełniać.

Zgodnie z Traktatem z Lizbony polityka imigracyjna ma podlegać zasadzie solidarności oraz sprawiedliwego podziału odpowiedzialności pomiędzy wszystkie państwa należące do Unii Europejskiej. Według prawidłowego zarządzania przepływami migracyjnymi, Unia ma za zadanie sprawiedliwe traktowanie obywateli państw trzecich przebywających legalnie na terytoriach państw członkowskich. W dodatku powiązane jest to z usprawnieniem działań zwalczających nielegalną imigrację i promowaniem ścisłej współpracy z krajami spoza wspólnoty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

1 × 1 =