Dożywocie – najwyższa kara w Polsce

Kara dożywotniego pozbawienia wolności ma na celu wyeliminowanie danej jednostki ze społeczeństwa. Orzeka się ją za najcięższe zbrodnie. Kara ta jest niejako zamiennikiem kary śmierci.

Kiedy można zastosować karę dożywotniego pozbawienia wolności?

Kara dożywotniego pozbawienia wolności orzekana jest stosunkowo rzadko. Sąd może ją orzec jako jedną z sankcji alternatywnych. Oznacza to, że jest jedną z kilku możliwych kar, jaką  może sąd orzec za daną zbrodnię.

Jednym z przestępstw za jakie można zostać skazanym na karę śmierci jest zabójstwo. Wedle kodeksu karnego za ten czyn można zostać skazanym od 8 do 15 lat pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności oraz dożywotnie pozbawianie wolności.

Jeżeli sąd wymierzy wymierza karę łączną a jedna z kar podlegających łączeniu to dożywocie, to wtedy oskarżony zawsze zostaje skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności.

W Polce, w przeciwieństwie na przykład do Stanów Zjednoczonych nie ma możliwości orzeczenia wielokrotnej kary dożywotniego pozbawienia wolności. Karę dożywotniego pozbawienia wolności można wymierzyć, gdy osoba zostanie skazana przynajmniej dwa razy na karę 25 lat pozbawienia wolności.

Wobec kogo nie można orzec dożywotniego pozbawienia wolności?

Takiej kary nie można orzec wobec osoby, która w chwili popełnienia przestępstwa nie ukończyła 18 lat. Polski ustawodawca doszedł do wniosku, że nie można na stałe ze społeczeństwa osób młodych. Ponieważ mają one szansę na udaną resocjalizację i normalne funkcjonowanie wśród ludzi.

Szansa dla skazanych

Osoba skazana na karę dożywocia ma szansę ubiegać się o warunkowe zwolnienie z więzienia. Skazany musi odsiedzieć w więzieniu przynajmniej 25 lat. Po wyjściu na zwolnienie warunkowe przez kolejne 10 lat jest pod stałym nadzorem kuratora. Sąd ogłaszając wyrok skazujący może ustalić surowsze warunki zwolnienia warunkowego, na przykład po 30 latach. Ograniczenie ustanowione przez sąd muszą być możliwe do spełnienia- nie można orzec warunkowego zwolnienia po 80 latach w więzieniu. Logiczne, że żaden skazany nie dożyje takiego terminu…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

4 + 19 =